Eersel: 0497 - 517616 | Oirschot: 0499 - 574887 | info@bloxverbeek.nl

Wie heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Als u een beroep uitoefent waarin u op basis van berekeningen en analyses adviezen geeft aan opdrachtgevers, kan er iets mis gaan. Als uw opdrachtgever daardoor schade lijdt, kunt u aansprakelijk gesteld worden. In zo’n situatie valt u niet terug op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De meeste ondernemers hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Die biedt een dekking als u of uw werknemer schade aan anderen veroorzaakt tijdens het werk. Maar ook beroepsfouten kunnen leiden tot schade bij een opdrachtgever. Want hoe zorgvuldig en integer u ook te werk gaat, een slordigheid, nalatigheid of vergissing is nooit helemaal uit te sluiten. U geeft bijvoorbeeld per ongeluk een verkeerd advies of u maakt een fout in een analyse, berekening of meting. U maakt onbedoeld inbreuk op auteursrecht, een handelsmerk of licentierechten.

Soms (wettelijk) verplicht
Als uw opdrachtgever schade lijdt, bijvoorbeeld omzetverlies, kan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden. Voor bepaalde beroepen is die zelfs wettelijk verplicht. Financieel adviseurs, advocaten, accountants en notarissen bijvoorbeeld. De claims in deze beroepen kunnen zo hoog oplopen dat ze niet te betalen zijn voor een privépersoon. Maar de overheid wil dat het slachtoffer dan toch geholpen wordt. Verder kan een opdrachtgever als voorwaarde stellen dat u zich verzekert voor beroepsaansprakelijkheid. Die voorwaarde kan ook gelden voor lidmaatschap van een branche- of beroepsvereniging.

Welke dekking is passend?
Omdat elk beroep specifieke beroepsfouten kent, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, afgestemd op een bepaald beroep: ICT’ers, management consultants, reclame- en marketingprofessionals, uitgeverijen en coaches, bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk een verzekering af te sluiten voor een bepaalde opdracht. Maar bedenk wel dat schade soms pas veel later aan het licht komt. Als de verzekering dan is opgezegd, is het de vraag of de claim nog onder de dekking valt. Ook staan veel zzp’ers bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder één sector, terwijl ze soms ook klussen buiten die sector doen. Dat kan gevolgen hebben voor de dekking.

Prima dekking, lage premie
Neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Want de ene verzekering dekt meer dan de andere en de duurste is niet per se de beste. We adviseren u over de dekking die bij u past en zoeken de verzekeraar die u het meest te bieden heeft tegen een aantrekkelijke premie.

U bent van harte welkom

Blox & Verbeek adviseurs denkt graag met u mee

Heeft u vragen over een van onze diensten? Neem direct vrijblijvend contact met ons op.
De koffie staat klaar!

Sigarenmaker 3
5521 DJ  Eersel
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

De Korenaar 39
5688 TS  Oirschot
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

Blox & Verbeek adviseurs is aangesloten bij:

Volg ons

KvK: 17092384
AFM: 12006042
Kifid: 300.003252
BTW: NL8050.40.778.B01

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved. Ondersteund door Digi-Z.

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved.
 Support by Digi-Z.