Eersel: 0497 - 517616 | Oirschot: 0499 - 574887 | info@bloxverbeek.nl

Wanneer bent u volgens een verzekeraar arbeidsongeschikt?

Wanneer u als ondernemer arbeidsongeschikt wordt en daarom inkomsten verliest, kunt u terugvallen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Wat moet u niet meer kunnen voordat u een uitkering krijgt?

Als u een AOV afsluit, staat in de voorwaarden welke criteria de verzekeraar hanteert voor arbeidsongeschiktheid. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het criterium Beroepsarbeid. Dit houdt in dat u arbeidsongeschikt bent als u door ziekte of een aandoening niet meer in staat bent om uw beroep uit te oefenen. Stel u werkt in de bouw en raakt een arm kwijt door een verkeersongeval. Dan kunt u uw beroep niet meer uitoefenen en krijgt u een uitkering.

Nog wel geschikt voor ander werk
Een ander criterium is Passende Arbeid. In dat geval kunt u door ziekte of een aandoening misschien uw beroep niet meer uitoefenen, maar wel ander werk dat past bij uw opleiding en ervaring. U kunt bijvoorbeeld geen bouwactiviteiten meer doen maar wel toezicht houden op de bouw of instructies geven aan nieuwe medewerkers. De derde mogelijkheid is het criterium Gangbare Arbeid. In dat geval wordt er gekeken of u überhaupt nog bepaald werk kunt doen. Als voorbeeld wordt dan vaak genoemd dat u altijd nog bonsaiboompjes kunt gaan kweken. U krijgt dan geen uitkering.

Keuzemogelijkheden zijn beperkt
Uit vergelijkend onderzoek is nu gebleken dat u bij alle AOV-verzekeraars voor het criterium Beroepsarbeid kunt kiezen. Maar Passende Arbeid is bij 60% van de verzekeraars geschrapt en Gangbare Arbeid is helemaal niet meer beschikbaar als verzekeringsvorm. Wat betekent dat voor u? De keuze Beroepsarbeid is de veiligste vorm omdat u niet noodgedwongen ander werk hoeft te doen als u uw beroep niet meer uit kunt oefenen. Maar u bent ondernemer. U wilt misschien helemaal niet thuis zitten met een uitkering als u ook nog kunt werken. Dat weten verzekeraars ook.

Preventie en re-integratie
Omdat u misschien liever uw eigen inkomen verdient, zal een AOV-verzekeraar vaak meer doen dan u een uitkering geven bij arbeidsongeschiktheid. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van preventieve maatregelen, zoals een vitaliteitsprogramma of coaching. Wordt u toch arbeidsongeschikt? Dan kan de verzekeraar u helpen met re-integratie als u daarvoor openstaat. Misschien wilt u een traject volgen waardoor u weer actief kunt worden op de arbeidsmarkt, eventueel in een heel andere branche. Met de dekking Beroepsarbeid is zo’n traject dan niet verplicht, maar u kiest er misschien toch voor omdat u dan weer aan de slag kunt. In hoeverre de kosten vergoed worden, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en hangt ook af van de gekozen oplossing. In veel verzekeringen is bovendien opgenomen dat u opnieuw recht heeft op een uitkering als u na de re-integratie toch weer uitvalt om dezelfde gezondheidsproblemen.

Bespreek uw mogelijkheden met ons
Heeft u nog geen AOV? Of wilt u weten of de dekking van uw huidige AOV nog bij u past? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij bespreken uw keuzemogelijkheden en rekenen uit wat u aan premie gaat betalen.

U bent van harte welkom

Blox & Verbeek adviseurs denkt graag met u mee

Heeft u vragen over een van onze diensten? Neem direct vrijblijvend contact met ons op.
De koffie staat klaar!

Sigarenmaker 3
5521 DJ  Eersel
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

De Korenaar 39
5688 TS  Oirschot
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

Blox & Verbeek adviseurs is aangesloten bij:

Volg ons

KvK: 17092384
AFM: 12006042
Kifid: 300.003252
BTW: NL8050.40.778.B01

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved. Ondersteund door Digi-Z.

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved.
 Support by Digi-Z.