Eersel: 0497 - 517616 | Oirschot: 0499 - 574887 | info@bloxverbeek.nl

Hoe kunt u aansprakelijkheid beperken?

Bij het uitvoeren van uw werk kan er altijd iets mis gaan. Als iemand daardoor schade oploopt, kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden en zo’n schadeclaim kan flink in de papieren lopen. Juist daarom heeft u een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Maar kunt u daar altijd een beroep op doen?

U heeft zich goed verzekerd, maar elke verzekering kent zijn grenzen. Zo zijn er situaties denkbaar dat uw verzekeraar u niet kan helpen als uw bedrijf schade veroorzaakt. Bijvoorbeeld als de omvang van een schade niet te overzien is. Of als een gebeurtenis zo risicovol is dat aansprakelijkheid niet of alleen tegen een zeer hoge premie te verzekeren is. Directe schade is daarom vaak verzekerd tot een bepaald maximum. En schade die het gevolg is van een eerdere schade is bij veel verzekeraars zelfs helemaal niet gedekt.

Beperking in algemene voorwaarden

Maar als de verzekeraar het schadebedrag niet betaalt, draait u dan op voor de kosten? Dat hoeft niet als u een beperking van aansprakelijkheid opneemt in uw algemene voorwaarden. U legt dan vast dat u bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor materiële gevolgschade uitsluit. En voor directe schade kunt u de aansprakelijkheid beperken tot het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert. Inhoudelijk mag de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet in strijd zijn met de wet, openbare orde, of goede zeden. En als u door opzet of bewuste roekeloosheid schade veroorzaakt, is aansprakelijkheid nooit uitgesloten.

Ondernemers, consumenten en leveranciers

Houd er bovendien rekening mee dat u de aansprakelijkheid vrijwel alleen kunt beperken bij overeenkomsten met een andere ondernemer. Voor contracten met consumenten geldt als hoofdregel dat u uw aansprakelijkheid niet mag uitsluiten of beperken. Consumenten worden namelijk gezien als de zwakkere partij die beschermd moet worden. En ten slotte: u kunt aansprakelijkheid beperken, maar uw leveranciers kunnen dat ook doen. Stel u daarom op de hoogte van de algemene voorwaarden van de bedrijven waar u zaken mee doet. U weet dan waar u (niet) op kunt rekenen als u de onderneming aansprakelijk wilt stellen voor schade die u door hun toedoen heeft opgelopen.

Juridische risico’s bespreken

Het risico van aansprakelijkheid laat maar weer eens zien hoe belangrijk algemene voorwaarden zijn. Weet u niet hoe u die moet opstellen? Als u lid bent van een brancheorganisatie kunt u daar vragen of zij algemene voorwaarden hebben die u kunt gebruiken. Ook de Kamer van Koophandel heeft voorbeelden van algemene voorwaarden. Neem bovendien contact op met ons kantoor om uw juridische risico’s te bespreken. Wij kijken dan naar uw aansprakelijkheidsverzekering(en), maar bespreken ook wat u kunt hebben aan een rechtsbijstandsverzekering. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw algemene voorwaarden laten checken. Wordt u betrokken bij een juridisch proces, dan kunt u rekenen op professionele hulp en advies.

U bent van harte welkom

Blox & Verbeek adviseurs denkt graag met u mee

Heeft u vragen over een van onze diensten? Neem direct vrijblijvend contact met ons op.
De koffie staat klaar!

Sigarenmaker 3
5521 DJ  Eersel
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

De Korenaar 39
5688 TS  Oirschot
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

Blox & Verbeek adviseurs is aangesloten bij:

Volg ons

KvK: 17092384
AFM: 12006042
Kifid: 300.003252
BTW: NL8050.40.778.B01

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved. Ondersteund door Digi-Z.

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved.
 Support by Digi-Z.