Eersel: 0497 - 517616 | Oirschot: 0499 - 574887 | info@bloxverbeek.nl

Elektrakeuringen zijn nodig om brandrisico te verkleinen

In elk bedrijf zijn apparaten en toestellen te vinden die zijn aangesloten op elektrische installaties: van pc’s tot kassa’s en van alarminstallatie tot koffiezetapparaat. Maar zijn die elektrische installaties wel altijd veilig? In nogal wat gevallen van een bedrijfsbrand, lag de oorzaak bij ondeugdelijke elektra. U moet elektrische installaties daarom regelmatig laten keuren.

Verzekeraars stellen als voorwaarde dat de elektra in een bedrijf regelmatig gekeurd wordt door een gecertificeerd bedrijf. Meestal gaat het om een keuring eens per vijf jaar. Maar in bedrijven met een hoger risico zoals de horeca, de intensieve veehouderij en bedrijven in hout- en metaalbewerking is een keuring eens in de drie jaar nodig. Als de boel bij inspectie niet veilig blijkt te zijn, moet er herstel plaatsvinden. U als ondernemer moet bij de verzekeraar kunnen aantonen dat de elektra gekeurd is en dat herstel heeft plaatsgevonden.

Verschillende keuringen
U heeft als bedrijf te maken met verschillende soorten keuringen. Er is de keuring van de elektra zelf waarbij onder meer gekeken wordt naar afwijkingen, gebreken en onderhoud. Deze keuringen zijn (nog) niet wettelijk verplicht, maar zal elke brandverzekeraar als voorwaarde hebben. Wettelijk verplicht is wel een keuring waarmee u aantoont dat u gezorgd heeft voor een veilige werkomgeving. Die verplichting geldt voor ieder bedrijf waar mensen aan het werk zijn. En dan niet alleen vaste medewerkers maar ook uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, meewerkend partners en inhuurkrachten. Verder zijn brandblussers in ieder bedrijfspand verplicht en ook deze moeten eens per jaar onderhouden worden. Voor kleine blusmiddelen is de keuring eens per 2 jaar verplicht.

Explosiegevaar door stof
Bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen zoals chemische substanties of oplosmiddelen, moeten zich houden aan strenge richtlijnen en wettelijke verplichtingen. Dat geldt ook voor bedrijven met werkplekken waar veel stof te vinden is. Denk aan houtstof in een zagerij of melkpoeder en meelstof in een bakkerij. Door het stof ontstaat er explosiegevaar. Installaties moeten op explosiegevoelige plekken op de juiste manier worden aangelegd, geïnspecteerd en onderhouden volgens ATEX-richtlijnen. En medewerkers moeten opgeleid worden zodat ze veilig kunnen werken met de apparatuur op hun werkplek.

Bedrijf sluiten
Dat verzekeraars zo hameren op brandpreventie is niet voor niets. De gevolgen van een grote brand zijn enorm. Om te beginnen zijn uw pand en inventaris zwaar beschadigd. Dat is al een enorme schadepost. Erger is dat mensen in uw bedrijf door brand letsel kunnen oplopen of kunnen overlijden. En ten slotte: misschien moet uw bedrijf tijdelijk sluiten vanwege de schade. U raakt dan uw omzet kwijt terwijl uw kosten doorlopen. Het kan dan jaren duren voordat u alles weer opnieuw heeft opgebouwd, als dat al lukt. De helft van de bedrijven gaat na een grote brand failliet.

Wilt u weten hoe u het brandrisico goed verzekert en aan welke voorwaarden u dan moet voldoen? Of wilt u bedrijfsschade verzekeren, zodat u een vergoeding krijgt voor de kosten en gemiste inkomsten nadat u uw bedrijf vanwege brandschade tijdelijk moest sluiten? Neem dan contact op met ons kantoor.

U bent van harte welkom

Blox & Verbeek adviseurs denkt graag met u mee

Heeft u vragen over een van onze diensten? Neem direct vrijblijvend contact met ons op.
De koffie staat klaar!

Sigarenmaker 3
5521 DJ  Eersel
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

De Korenaar 39
5688 TS  Oirschot
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

Blox & Verbeek adviseurs is aangesloten bij:

Volg ons

KvK: 17092384
AFM: 12006042
Kifid: 300.003252
BTW: NL8050.40.778.B01

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved. Ondersteund door Digi-Z.

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved.
 Support by Digi-Z.