Eersel: 0497 - 517616 | Oirschot: 0499 - 574887 | info@bloxverbeek.nl

Brandveilig ondernemen is meer dan voldoen aan regels

Sinds 2017 is het aantal geclaimde bedrijfsbranden aan het dalen. Dat is te danken aan een grotere aandacht voor preventie en serieus risicomanagement. Het blijkt dat brandveilig ondernemen, verder gaat dan je aan de regels houden.

Er zijn veel voorbeelden van bedrijven die na een brand failliet gingen, ook als de materiële schade is uitgekeerd. Dat komt doordat het bij brand om meerdere risico’s gaat:

  1. Gevaar voor aanwezige personen. De brand zelf, maar ook rook, giftige dampen en paniek zorgen voor slachtoffers.
  2. Schade aan het gebouw, de inventaris en de goederen die op het moment van de brand staan opgeslagen.
  3. Gevolgen voor de omgeving en het milieu, bijvoorbeeld door lekkende stoffen, giftige dampen en asbest. Voor milieuschade kunt u aansprakelijk gesteld worden.
  4. Bedrijfsonderbreking. Uw productie kan stil komen te liggen met omzetverlies tot gevolg. Ondertussen lopen uw lasten door. U kunt contractuele boetes door leveringsproblemen krijgen. En bestaande klanten kunnen overstappen naar uw concurrent.

Brandweer richt zich op veiligheid
Als ondernemer moet u aan bepaalde regels op het gebied van brandveiligheid voldoen. Maar die regels gaan vooral over de veiligheid van personen. Staat een gebouw in brand, dan wordt vaak ten onrechte van de brandweer verwacht dat zij het pand kunnen redden. Maar of uw bedrijfspand, inventaris en opslag schade oplopen, is voor de brandweer minder van belang van de veiligheid van personen. Zij zullen zich bij een brand richten op het redden van mensen en het voorkomen dat de brand zich uitbreidt naar naastgelegen compartimenten of gebouwen. Ook aansprakelijkheid en bedrijfscontinuïteit spelen geen rol bij de taak van de brandweer.

Risicomanagement op de agenda
Bij een inspectie kijkt de brandweer naar zaken als vluchtwegen en brandvoorkomende en brandvertragende maatregelen. Verzekeraars kunnen voorwaarden stellen om de risico’s te beperken. Maar om echt brandveilig te ondernemen, is meer nodig dan de goedkeuring door de brandweer of verzekeraar. Wat zou u moeten doen?

Risico’s onderkennen. Onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden, brandstichting, slecht aangelegde, beschadigde of onjuist gebruikte elektrische installatie. Dat zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Welke risico’s zijn er aanwezig in uw bedrijf? Op de website Checklistbrand.nl vindt u meer informatie over brandoorzaken per bedrijfsgroep en wat u eraan kunt doen.
Goede technische preventie. Denk aan voldoende compartimenten, onbrandbare isolatie, brandmeldinstallatie, goed toegankelijke bluswatervoorziening, sprinklers of een automatische blusinstallatie.
Goed ingerichte veiligheidsprocessen. Denk vooral aan duidelijke afspraken over orde en netheid in uw bedrijf en over hoe te handelen bij brand. Hoe kunnen medewerkers onveilige situaties voorkomen? Verder zijn interne controles, vroegtijdige signalering en continue bereikbaarheid in geval van een incident van groot belang.

Gesprek over verzekeringen
Bespreek met ons de brandrisico’s in uw bedrijf en wat de impact van de brand kan zijn. In hoeverre kunt en wilt u die risico’s zelf dragen? Wat doet u aan preventie? Bedenk dat verzekeraars hun premies baseren op de schadelast. Goed risicomanagement betekent daarom ook gunstigere premies en voorwaarden. Neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over goede verzekeringsoplossingen.

U bent van harte welkom

Blox & Verbeek adviseurs denkt graag met u mee

Heeft u vragen over een van onze diensten? Neem direct vrijblijvend contact met ons op.
De koffie staat klaar!

Sigarenmaker 3
5521 DJ  Eersel
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

De Korenaar 39
5688 TS  Oirschot
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

Blox & Verbeek adviseurs is aangesloten bij:

Volg ons

KvK: 17092384
AFM: 12006042
Kifid: 300.003252
BTW: NL8050.40.778.B01

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved. Ondersteund door Digi-Z.

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved.
 Support by Digi-Z.