Eersel: 0497 - 517616 | Oirschot: 0499 - 574887 | info@bloxverbeek.nl

Wie is aansprakelijk als een gebrekkig product schade veroorzaakt?

Maakt u producten of onderdelen daarvan? Dan kunt u aansprakelijk gesteld worden als de gebruiker door dat product schade of letsel oploopt. Maar ook als importeur of als verkoper heeft u een risico van aansprakelijkheid. Hoe zit dit precies?

Als iemand een product koopt, moet hij erop kunnen vertrouwen dat het veilig is. Maar er kan iets mis zijn met het product, waardoor er bij gebruik schade ontstaat aan een zaak. Of erger, dat degene die het product gebruikt letsel oploopt of overlijdt. Bij letsel of overlijden door een gebrek in een product is de producent van het product aansprakelijk. Dat is ook zo bij schade aan een zaak, als die schade meer bedraagt dan 500 euro. Als de producent buiten de EU is gevestigd dan kan de importeur aansprakelijk worden gesteld. Ligt het schadebedrag onder de 500 euro, dan is de verkoper aansprakelijk.

Schade aan persoon of zaak
Iedereen die in de productketen betrokken is, kan dus aansprakelijk gesteld worden, zowel de producent als de importeur en de verkoper. Voor alle duidelijkheid: er is alleen sprake van aansprakelijkheid als er door een gebrek in het product schade is toegebracht aan een zaak of aan een persoon. U bent niet aansprakelijk als het product zelf door het gebrek stuk gaat. De klant kan dan een beroep doen op de garantieregeling.

Omkering bewijslast nu een jaar
Belangrijk om te weten is dat de klant niet hoeft te bewijzen dat de schade is ontstaan door een gebrek in het product. Er geldt in deze gevallen de omgekeerde bewijslast. U moet als fabrikant of handelaar bewijzen dat het gebrek is ontstaan nádat het is verkocht. Kunt u dat niet, dan wordt ervan uitgegaan dat het gebrek al bij de aankoop aanwezig was. Deze omkering van de bewijslast gold altijd voor een half jaar, maar in april is de periode verlengd naar een jaar. Ook voor tweedehandsgoederen geldt nu een omkering bewijslast van een jaar.

Aansprakelijkheidsrisico’s bespreken
U heeft misschien een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten. Maar is daarmee ook productaansprakelijkheid afgedekt? Dan hangt van de dekking af. Laat ons daarom uw polis doorlichten. Neem contact op met ons kantoor en dan bespreken we uw risico’s van aansprakelijkheid. We kijken alle vormen van aansprakelijkheid waar u mee te maken kunt krijgen. We controleren of en hoe u nu verzekerd bent. Zien we ruimte voor verbeteringen, dan adviseren wij u over passende verzekeringen of aanvullende dekkingen.

U bent van harte welkom

Blox & Verbeek adviseurs denkt graag met u mee

Heeft u vragen over een van onze diensten? Neem direct vrijblijvend contact met ons op.
De koffie staat klaar!

Sigarenmaker 3
5521 DJ  Eersel
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

De Korenaar 39
5688 TS  Oirschot
Postadres
Postbus 112
5520 AC  Eersel

Blox & Verbeek adviseurs is aangesloten bij:

Volg ons

KvK: 17092384
AFM: 12006042
Kifid: 300.003252
BTW: NL8050.40.778.B01

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved. Ondersteund door Digi-Z.

© Blox & Verbeek adviseurs. All rights reserved.
 Support by Digi-Z.